Zoek je velgen:
Zoek

Transportschade

Hoewel we elke bestelling met uiterste zorg en vakmanschap verpakken en versturen om het u in een ongeschonden staat te bezorgen kan helaas gebeuren dat in zeer zeldzame gevallen de goederen beschadigd raken tijdens het transport. Als men u de bestelling aanreikt in een ogenschijnlijk beschadigde doos / verpakking, laat de koerier dan een aantekening maken "beschadigd" voordat u aftekent. Blijkt bij het openen van uw pakket, het product inderdaad beschadigd te zijn, neemt u dan binnen 48u contact met ons op, zodat we de situatie kunnen beoordelen. Vermeldt altijd uw naam, omschrijving van de bestelling, omschrijving van de beschadiging, datum van levering producten en uw telefoonnummer.Gelieve duidelijke foto's te nemen van alle items en zichtbare beschadigingen. Dit help ons een claim te starten bij de koeriersdienst. Laat de velgen en banden verder ongeroerd. Dit om eventuele verdere schades te voorkomen.

We voorzien daarna uiteraard voor een spoedige en kosteloze levering van het nieuwe product. Schade als gevolg van een verkeerde montage wordt niet vergoed. Elk voertuig is uniek en zo kan het zijn dat juist uw auto is voorzien van andere remmen of ophanging dan van het originele serie type .

Belangrijk: Indien u GBC-Online velgen niet binnen 48 uur na levering op de hoogte wordt gesteld van een beschadiging, loopt u de kans geen aanspraak meer te kunnen maken op de transportverzekering en zal de beschadiging niet worden vergoed.